עורכי דין למקרקעין תמ"א 38 פינוי בינוי נדל"ן
lindenberg
עו"ד דותן לינדנברג
052-456-4579

לפרטים נוספים

halachmi
עו"ד יהושע הלחמי
052-456-4579

לפרטים נוספים

molson
עו"ד ענת מולסון
052-456-4579

לפרטים נוספים

deblinger
עו"ד שמואל דבלינגר
052-456-4579

לפרטים נוספים

govo מכרזים - הזדמנויות הופכות לרווחים

מכרזים לעסקים קטנים לא רק ל"גדולים"


בבלוג שלפנינו עו"ד ארז בן דוד יחשוף בפנינו את השיטה איך להצליח במכרזים, וזה שהם מיועדים גם לעסקים קטנים ולא רק ל"שחקנים הגדולים" חברות גדולות ובינוניות אלא גם לעסקים הקטנים, העדפת תוצרת כחול לבן, ויש במכרזים אפילו עידוד נשים בעסקים כל זאת ועוד במאמר שלפנינו.

// מכרזים - לא רק ל"גדולים"

לבעלי עסקים קטנים נדמה לעיתים, כי מכרזים הנערכים על ידי משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, עיריות וגופים ציבוריים אחרים, מיועדים ל"שחקנים גדולים" בשוק - חברות גדולות ובינוניות - ולעסקים הקטנים אין "סיכוי" להתמודד בשוק נרחב ופורה זה. זו הנחה שגויה.

פעמים רבות הגופים הציבוריים מפרסמים מכרזים לביצוע עבודות בהיקפים לא גבוהים, כאלה המתאימים לעסקים קטנים ולבעלי מלאכה בתחומי התעשיה. בהיקפים אלה, לעיתים "השחקנים הגדולים" נמנעים מלהשתתף מטעמי כדאיות, דבר המשאיר בתחומי ה"משחק" רק את העסקים הקטנים.

מעדיפים כחול לבן יתרה מכך, תקנות חובת המכרזים מעניקות העדפה לטובין מתוצרת הארץ על פני טובין מתוצרת חו"ל. העדפה גבוהה עוד יותר ניתנת לטובין המיוצרים באזורי עדיפות לאומית, באזור עוטף עזה ובתחומי שדרות רבתי. מתן עדיפות לנשים מציעות במכרזים בנוסף, מתוך רצון לעודד נשים בעסקים, מעניק חוק חובת מכרזים משקל יתר להצעה המוגשת על ידי חברה או עסק המצויים בשליטת אישה. כך שבמקום בו, לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר (בדרך כלל שקלול של מחיר ואיכות), תיבחר ההצעה של חברה או עסק המצויים בשליטתה של אישה, בכפוף לכך כי למסמכי ההצעה צורפו המסמכים הנדרשים הקבועים בחוק לענין זה. הערבות הבנקאית דיני המכרזים רבים הם ומגוונים.

כך לדוגמא, במכרזים רבים קיימת דרישה לצירוף ערבות בנקאית אוטונומית, אשר מטרתה העיקרית היא להבטיח את התחייבות המציע על פי הצעתו במכרז. על הערבות הבנקאית להיות בדיוק בהתאם לנוסח שנקבע במסמכי המכרז (נוסח הערבות, תוקף הערבות, הסכום הנקוב בה וכיוצ"ב). פסיקת בתי המשפט בענין הערבות הבנקאית מחמירה מאוד וכמעט כל חריגה מהנוסח הנדרש תביא בהכרח לפסילת כתב הערבות וכפועל יוצא את ההצעה במלואה. על אף הדרישות המחמירות ביחס לערבות הבנקאית, יש לדעת כי לא כל פגם במסמכי המציע מביא בהכרח לפסלות ההצעה. לעיתים, בהצעת מציע, בפרט מציע שאינו מנוסה, מוצא עורך המכרז פגמים טכניים שונים, כגון היעדר חתימה על גבי מסמך מסוים, או היעדרו של אישור כלשהו המצוי תחת ידו של המציע ואשר בהיעדר תשומת לב מתאימה הוא לא צירפו למסמכי ההצעה. בהתאם לפסיקת בתי המשפט, לוועדות המכרזים של הגופים הציבוריים השונים, קיימת הסמכות להפעיל שיקול דעת בענין ולבקש תיקונים והשלמות במקרים המתאימים.

מה עושים במידה וההצעה שהגשת נפסלה או לא זכתה?

במקרה של פסילת הצעה, על ועדת המכרזים להודיע על כך למציע ולנמק את החלטתה. למציע עומדת זכות הטיעון בפני ועדת המכרזים וכן הזכות לעיין בפרוטוקולים של הועדה, בהחלטותיה וכן בהצעה הזוכה - במועדים הקבועים בחוק. בידי מציע אשר סבור כי נפלו פגמים בהחלטת ועדת המכרזים בעניינו, ישנם כלים משפטיים שונים המאפשרים לו לנסות להביא לשינוי החלטת ועדת המכרזים. בשלב זה ישנה חשיבות מרובה לקבלת ייעוץ משפטי מהיר ומקצועי שכן כל דחיה בנקיטת פעולה, עלולה כשלעצמה למנוע מן המציע להביא לשינוי החלטת ועדת המכרזים או לקבלת סעד מבית המשפט. כך לדוגמא, בתיק בו ייצג משרדנו, פנתה לבית המשפט מציעה שהצעתה נפסלה על ידי ועדת המכרזים מחמת היעדר עמידה בתנאי הסף שנקבעו במכרז, בדרישה להאריך לה את המועד להגשת עתירה מנהלית כנגד ועדת המכרזים בגין החלטת הפסילה. בין היתר, ועדת המכרזים טענה בבית המשפט לשיהוי מצד העותרת וכן לחריגה, בת מספר ימים בלבד, של העותרת מן המועדים הקבועים בחוק. בית המשפט אימץ את טענת השיהוי שנטענה על ידי ועדת המכרזים ודחה את הבקשה תוך חיוב העותרת בהוצאות. אשר על כן, מומלץ לבעלי עסקים קטנים לעקוב אחר המכרזים המתפרסמים באופן -תדיר על ידי הגופים הציבוריים ובעידן הטכנולוגי הנוכחי ישנן פלטפורמות שונות אשר מסייעות ומקלות בביצוע מעקב זה.
עו"ד ארז בן-דוד ממשרד וולפסון ויינשטיין שות', עוסק בדיני המכרזים ומשמש יועץ משפטי וחבר ועדת מכרזים של חברה ממשלתית.

קבלני ביצוע תמ"א 38

יצוג דיירים בפינוי בינוי ובתמ”א 38 במסלול זה אנו מציעים להרוס את הבית הקיים ולבנות במקום בית חדש. מימוש תמ”א 38 מלא הכולל בדיקות ספציפיות לכל בנין.

karmi
חושן - ניהול פרוייקטים
המשך לקרוא...

ניסיון רב שנים בבחינת היתכנות תכנונית וכדאיות כלכלית לישום תמ”א 38 ופינוי בינוי. ניסיון רב בייצוג וארגון דיירים. מומחיות בקידום...

kerner
חכשורי - חיזוק מבנים בע"מ
המשך לקרוא...

כמענה למצב קריטי בו שרויים היום עשרות אלפי בניינים בישראל, אישרה הממשלה בשנת 2005 את תמ"א 38 - תוכנית מתאר ארצית....

odiz
תמי ישראל - החברה לחיזוק מבנים בע"מ
המשך לקרוא...

מובילה פרוייקטי תמ”א 38, משלב התכנון עד לסיום שלב הביצוע. לחברה ניסיון רב בפיתוח והקמת פרויקטים מסוג זה. החברה לחיזוק ...

sharim
אקו סיטי - החברה להתחדשות עירונית
המשך לקרוא...

יוזמת ומבצעת פרויקטים בתחום תמ"א 38, חיזוק ושימור מבנים. כחברת הביצוע הרצינית בתחום תמ"א 38 עם ניסיון מוכח בחיזוק בניינים...

קבלנים מכרזיםקבלנים מומחים לנדל"ן שכדאי להכיר
//

kardan-nadlan - עתיד חדש בתמ"א 38
חברת קרדן נדל״ן, גאה לתכנן, לבנות ולקחת חלק בהתחדשות העירונית (פינוי בינוי ותמ״א 38)

לפרטים נוספים

//

חכשורי - חיזוק מבנים בע"מ

לפרטים נוספים

//

hilla group - תמ"א 38/2 פינוי בינוי

לפרטים נוספים

//

קבוצת משגב 26 - בונים לך את העתיד

לפרטים נוספים

עורכי דין מכרזיםעורכי הדין מומחים לנדל"ן שכדאי להכיר
//

רועי אחיעזר - דיני מכרזים
המשרד מסייע לגופים שונים להכין מכרזים ולמציעים פוטנציאלים להגיש את הצעותיהן למכרז, תוך מקסום הסיכויים שההצעה.

לפרטים נוספים

//

גלובל - מכרזים לבחירת משרדי עורכי דין

לפרטים נוספים

//

רונן ברק - דיני מכרזים

לפרטים נוספים

//

הרציג, ברק, הדסי - משרד עורכי דין

לפרטים נוספים

תמ"א 38 מכרזיםתמ"א 38 הצעות במכרז הפתוח
//

אנגלאינווסט - התחדשות עירונית
מקבוצת ENGELINVEST חברת השקעות בינלאומית, נותנים לכם מכלול שירותים מלא הנדרש לביצוע תמ"א 38 והכל תחת קורת

לפרטים נוספים

//

אפיקים - המרכז להתחדשות עירונית

לפרטים נוספים

//

אר אס - המרכז לדיור תמ"א 38

לפרטים נוספים

//

"עו"ד דן הלפרט - ליווי מקצועי ואיכותי

לפרטים נוספים

עסקים מכרזים הצעות לבניית עסק במכרז הפתוח
//

דיגיטל פורס - מחזקים עסקים בכוח דיגיטלי
אנו יכולים לבנות אתר אינטרנט מדהים ומרשים, אך אם אתר האינטרנט אינו מציג הצעה עסקית בעלת ערך אמתי לגולש כל

לפרטים נוספים

//

פריסקופ – בית השקעות, מומחים למיזוגים ורכישות

לפרטים נוספים

//

mizugim - לוקל קונקשין ישראל בע"מ

לפרטים נוספים

//

govo מכרזים - הזדמנויות הופכות לרווחים

לפרטים נוספים

משרדים מכרזיםמשרדים למכירה ולקניה דרך המכרז הפתוח
//

merkspace
שולחן בחלל משותף להשכרה לפי חודש, יום, שעה מנחם בגין 65, תל-אביב

לפרטים נוספים

//

rent office - מאגר הנכסים הגדול בגוש דן

לפרטים נוספים

//

סאן חן - מגורים, מסחר, השקעות

לפרטים נוספים

//

סטאטוס - יועצי נדל"ן

לפרטים נוספים

מגרשים מכרזיםמגרשים למכירה ולקניה דרך המכרז הפתוח
//

נחלה - קרקע שהיא נכס
מחפשים להשקיע בקרקע חקלאית ולהרוויח עד מאות אחוזים מההשקעה?

לפרטים נוספים

//

A1 Israel – גישה חדשה בשיווק נדל"ן

לפרטים נוספים

//

properteam - נדל"ן במידה שלך

לפרטים נוספים

//

החברה לפיתוח קיסריה - אדמונד בנימין דה רוטשילד

לפרטים נוספים

בתים פרטיים מכרזיםבתים פרטיים למכירה ולקניה
//

ארוסי מבנים - בניה מתקדמת
בניה מתקדמת היא השיטה המובילה לבניית בתי מגורים בעולם המערבי. בבסיס השיטה עומד השימוש בשלד פלדה וקירות.

לפרטים נוספים

//

אפרת מאירי - בניה כפרית

לפרטים נוספים

//

אתר הבית - מגורים בכפר

לפרטים נוספים

//

studio effectA - עיצוב פנים

לפרטים נוספים

דירות חדשות מכרזיםדירות חדשות מהקבלן דרך המכרז הפתוח
//

קבוצת קולסקי - פרויקטי בוטיק
יצחק קולסקי חברה לבניה והשקעות בע”מ הינה חברה בניהול משפחתי, אשר מתמחה בייזום ובניה של מבני מגורים במרכז.

לפרטים נוספים

//

מגדל אורדע - קבוצת רסיטל

לפרטים נוספים

//

אדסון - הזדמנויות נדל"ן

לפרטים נוספים

//

betlv - לאנשים שאוהבים את תל-אביב

לפרטים נוספים

חנויות מכרזיםחנויות למכירה ולקניה דרך המכרז הפתוח
//

דיסקונט - נדל"ן
בנק דיסקונט מציע למכירה מגוון של נכסים למתווכים ואנשי נדל"ן.

לפרטים נוספים

//

mcgroup - מסחר אלקטרוני, שיווק וייעוץ עסקי

לפרטים נוספים

//

בנק אגוד - נכסי מקרקעין העומדים למכירה

לפרטים נוספים

//

בנק לאומי - נכסים ונכסים בכינוס

לפרטים נוספים

דירות מכרזיםדירות למכירה ולקניה דרך המכרז הפתוח
//

הומלס - דירות ונדל"ן
לוח דירות למכירה של הומלס - לוח מכירת דירות ללא תיווך הכי עדכני ,אמין והמהיר בישראל. כאן תוכלו לבצע חיפוש או פרסום של

לפרטים נוספים

//

מאדאס - כל המודעות בלוח אחד

לפרטים נוספים

//

קומו - לוח קונים מוכרים

לפרטים נוספים

//

דירות יד שניה

לפרטים נוספים